Over ons

IFA Assuradeuren B.V.  is het volmachtbedrijf van IFA Verzekeringen B.V. met volmachten van gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen. Als gevolmachtigde hebben wij de bevoegdheid om producten van verzekeraars onder ons eigen merk te verkopen. Voor u als klant levert dit veel voordelen op. Door de perfect op elkaar afgestemde automatisering kunnen wij onze klanten een snelle polisafgifte bieden. Onze eigen schadeafdeling draagt zorg voor een zeer snelle en deskundige afwikkeling van schades. Alles wordt direct binnen ons bedrijf geregeld.

De medewerkers van IFA-Assuradeuren B.V. ontvangen een vast salaris en ontvangen geen bonussen op grond van bijvoorbeeld extra omzet of het aantal behandelde schades.

Als volmachtbedrijf zijn wij een snelle schakel tussen de assurantietussenpersoon en de verzekeringsmaatschappijen.

Graag willen wij u nader informeren omtrent de (on)gebondenheid met ons bemiddelingsbedrijf.

Wij werken nauw samen met IFA Verzekeringen B.V.. Zij hebben ervoor gekozen om hun advies op basis van ongebonden selectieve bemiddeling voor u uit te voeren.

Op de website van ons bemiddelingsbedrijf (www.ifaverzekeringen.nl) wordt hun werkwijze nader toegelicht.

Klachtenprocedure

Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat wij kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Aansluitnummer: 300.003248
Postbus 93560 
2509 AN Den Haag
(070) 333 89 99

 

Stel ons gerust uw vraag

0180 – 64 22 77
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.