over ons

IFA Assuradeuren B.V.  is het volmachtbedrijf van IFA Verzekeringen B.V. met volmachten van gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen. Als gevolmachtigde hebben wij de bevoegdheid om producten van verzekeraars onder ons eigen merk te verkopen. Voor u als klant levert dit veel voordelen op. Door de perfect op elkaar afgestemde automatisering kunnen wij onze klanten een snelle polisafgifte bieden. Onze eigen schadeafdeling draagt zorg voor een zeer snelle en deskundige afwikkeling van schades. Alles wordt direct binnen ons bedrijf geregeld.

De medewerkers van IFA-Assuradeuren B.V. ontvangen een vast salaris en ontvangen geen bonussen op grond van bijvoorbeeld extra omzet of het aantal behandelde schades.

Als volmachtbedrijf zijn wij een snelle schakel tussen de assurantietussenpersoon en de verzekeringsmaatschappijen.

Graag willen wij u nader informeren omtrent de (on)gebondenheid met ons bemiddelingsbedrijf.

Wij werken nauw samen met IFA Verzekeringen B.V.. Zij hebben ervoor gekozen om hun advies op basis van ongebonden selectieve bemiddeling voor u uit te voeren.

Op de website van ons bemiddelingsbedrijf (www.ifaverzekeringen.nl) wordt hun werkwijze nader toegelicht.

Klachtenprocedure

Ons kantoor besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Stuurt u een mail naar info@ifaverzekeringen.nl dan reageren wij zo spoedig moglijk op uw klacht. Wij kennen een interne klachtenprocedure en zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Download de klachtenprocedure

Conflicterende situaties

Ter voorkoming van conflicterende belangen hanteren wij enkele regels: PDF-bestand